Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AKTUALITY

22.08.2016

Výhercovia súťaže Leto s plnou nádržou od Groupamy

Súťaž Leto s plnou nádržou od Groupamy pokračuje, vyžrebovali sme ďalších piatich výhercov.

04.07.2016

Pred vycestovaním za prácou treba myslieť najmä na poistenie

Slovensko láme rekordy v odchodoch ľudí za prácou do zahraničia. Mnohí však nevedia, ako sa pripraviť na dlhodobý pobyt v cudzine.

NOVINKA


S rizikovým životným poistením
BEZPEČNÝ ŽIVOT vám
ponúkame možnosť bezplatného využitia
webovej služby
Diagnose.me.     

Služby

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, DIČ: 4020340236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C , 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071